Σύνδρομο long covid ή post covid-19: Ποια είναι τα συμπτώματα

Το σύνδρομο long covid ή post covid-19 είναι ένας όρος που περιγράφει τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην υγεία του ανθρώπου, εβδομάδες ή μήνες μετά από τη νόσηση. Συγκεκριμένα, ο κορονοϊός (Covid-19) προκαλεί οξεία αναπνευστική νόσο, τα συμπτώματα της οποίας εμφανίζουν οι ασθενείς ακόμη και μετά την παρέλευση τριών μηνών από την έναρξη της οξείας αυτής λοίμωξης. Σύμφωνα μάλιστα με τα ιατρικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), ορισμένοι ασθενείς, μολονότι νοσηλεύτηκαν, εμφανίζουν κόπωση, καρδιακά, αναπνευστικά και νευρολογικά συμπτώματα, τα οποία διαρκούν τουλάχιστον δύο μήνες και δεν επιδέχονται άλλη ιατρική εξήγηση. Ο Π.Ο.Υ. επέλεξε τον όρο «σύνδρομο long covid ή post covid» για να περιγράψει τα ιατρικά αυτά δεδομένα.

Οι επιζώντες της νόσου covid-19 παρουσιάζουν, σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 30% και 80%, τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω συμπτώματα, τα οποία διαρκούν αρκετούς μήνες μετά την υποχώρηση της οξείας φάσης της νόσου Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς δεν χρειάζονται νοσηλεία. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021 από το Imperial College του Λονδίνου και περιελάμβανε μισό εκατομμύριο άτομα, που νόσησαν στην Αγγλία, έδειξε ότι μια μικρότερη ομάδα ασθενών παρουσίασε αναπνευστικά κυρίως συμπτώματα, όπως βήχα ή δύσπνοια, ενώ η μεγαλύτερη ομάδα ασθενών παρουσίασε πιο γενικά συμπτώματα, όπως κόπωση και αδυναμία ή πονοκέφαλο.

Συμπτώματα-Διάγνωση
Τα κλινικά συμπτώματα του συνδρόμου long covid-19 είναι: κόπωση, δυσκολία ή απώλεια προσοχής και διαταραχές μνήμης, αλλά και ειδικότερα συμπτώματα που αφορούν σε ανοσολογικά, αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κεντρικά και περιφερικά νευρολογικά, μυϊκά, αιματολογικά, γαστρεντερικά, νεφρικά/ουροποιητικά, ενδοκρινικά και καρδιομεταβολικά συστήματα.

Το σύνδρομο του long covid-19 διαγιγνώσκεται τουλάχιστον 12  εβδομάδες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων COVID-19. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αποτελούν συνέχεια των συμπτωμάτων της οξείας φάσης, που σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν. Το σύνδρομο long covid έχει μιαν αρχή, αλλά δεν έχει ένα σαφώς καθορισμένο τέλος.

Πρόσφατες μελέτες, έδειξαν ότι μόνο το 22,9% των ασθενών είναι τον δωδέκατο μήνα εντελώς απαλλαγμένο από τα συμπτώματα. Μεμονωμένα συμπτώματα είναι δυνατό να διαρκέσουν για ορισμένα χρονικά διαστήματα. Μερικά από αυτά υποχωρούν, ενώ άλλα διαρκούν περισσότερο. Για παράδειγμα, τα νευρογνωστικά συμπτώματα της COVID-19 μπορεί να διαρκέσουν τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την έναρξη της νόσου. Η διάρκεια ανάρρωσης είναι ανεξάρτητη από τη σοβαρότητα της οξείας φάσης, τη νοσηλεία και την εισαγωγή σε εντατικές μονάδες θεραπείας.

διαβάστε περισσότερα στο iatronet.gr