Διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς και αορτής σε ενήλικες-παιδιά

Υπερηχογράφημα Καρδιάς

Με το υπερηχογράφημα καρδιάς (τρίπλεξ) μπορούμε να δούμε το μέγεθος της καρδιάς και να εκτιμήσουμε τη λειτουργία των καρδιακών κοιλοτήτων. Με αυτή την απεικονιστική μέθοδο μπορούν να εντοπιστούν τμήματα της αριστερής κοιλίας που δεν συσπώνται λόγω στεφανιαίας νόσου ή μυοκαρδιοπάθειας , μπορούμε επίσης να διαγνώσουμε τυχόν βλάβες των καρδιακών βαλβίδων όπως η ανεπάρκεια και η στένωση ,ενώ μπορούν να διαγνωστούν παθολογικές επικοινωνίες μεταξύ των κοιλοτήτων της καρδιάς (μεσοκολπικές ή μεσοκοιλιακές )