Δοκιμασία Κοπώσεως

Δοκιμασία Κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως είναι μια εξέταση η οποία δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της καρδιάς σε συνθήκες φυσικής κόπωσης. Με την δοκιμασία κοπώσεως μπορεί να διαπιστωθεί εάν υπάρχει μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός ή άλλα καρδιολογικά συμπτώματα, όπως δύσπνοια ή θωρακικό άλγος κατά την άσκηση.