Δυναμική υπερηχογραφία (Stress echo)

Η δυναμική υπερηχογραφία (Stress echo) ανήκει στις εξειδικευμένες τεχνικές των υπερήχων της καρδιάς και αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο για διερεύνηση του θωρακικού πόνου και της στηθάγχης. Η μέθοδος είναι ιδανική για την παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μπαλονάκι (αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων) ή εγχείρηση bypass.
Μπορεί να καταγραφεί επίσης τυχόν επιδείνωση της βαρύτητας βαλβιδικών νόσων, όπως η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, οι οποίες σε ηρεμία δίνουν την εικόνα μιας ήπιας η και μέτριας βαρύτητας νόσου.
Τέλος, η εξέταση ενδείκνυται για την καταγραφή της βαρύτητας σε περίπτωση υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας (κατά πόσον αυξάνεται η διαφορά της πίεσης δια της αορτικής βαλβίδας), γεγονός που έχει και θεραπευτικές συνέπειες (ανάγκη διενέργειας μυεκτομής η alcohol septal ablation).