Επεμβατική Καρδιολογία (Στεφανιογραφία /Αγγειοπλαστική)

Επεμβατική Καρδιολογία

H στεφανιογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που πραγματοποιείται από την κερκιδική αρτηρία στο χέρι ή από την μηριαία αρτηρία στο πόδι , προκειμένου να απεικονιστούν τα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς.

Πώς γίνεται η στεφανογραφία

Πριν την επέμβαση ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός να έχει προηγηθεί εργαστηριακός έλεγχος, καρδιογράφημα και υπερηχογράφημα καρδιάς.
Ο ασθενής είναι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ξύπνιος. Αρχικά γίνεται τοπική αναισθησία στο δέρμα και ακολουθεί η εισαγωγή του θηκαριού και διαμέσου αυτού η προώθηση υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο των ειδικών καθετήρων μέχρι το στόμιο των στεφανιαίων αγγείων. Στη συνέχεια ακολουθεί η έγχυση σκιαστικού και η απεικόνιση των αγγείων και της ανατομίας τους. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια σοβαρού βαθμού στένωση σε ένα ή περισσότερα αγγεία ακολουθεί η διενέργεια αγγειοπλαστικής (μπαλονάκι) με ή χωρίς stent.
Ο ασθενής σε περίπτωση που δεν χρειασθεί τοποθέτηση stent λαμβάνει το εξιτήριο σε 3 με 4 ώρες

Πότε πρέπει να γίνεται η στεφανιογραφία

•Σε στηθαγχικό πόνο είτε κατά την άσκηση ή την ηρεμία
•Στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
•Σε θετικό για ισχαιμία τεστ κοπώσεως, σπινθηρογράφημα ή stress echo
•Σε αδιάγνωστη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως )

Πώς γίνεται η αγγειοπλαστική

Σε σοβαρές στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων >75% γίνεται αγγειοπλαστική δηλαδή τοποθέτηση stent, ώστε να αποκατασταθεί ξανά η φυσιολογική διάμετρος του αυλού του αγγείου.
Μέσω καθετήρα προωθείται στο στεφανιαίο αγγείο που έχει σοβαρή στένωση ένας συρμάτινος οδηγός που διέρχεται από το σημείο της στένωσης και μέσω αυτού εισέρχεται ένα μπαλονάκι, το οποίο τοποθετείται και εκπτύσσεται σε υψηλές πιέσεις. Ακολούθως, προωθείται και τοποθετείται στο σημείο της βλάβης μια ενδοστεφανιαία πρόθεση (stent). Συνήθως ακολουθεί η εκ νέου έκπτυξη ενός μπαλονιού εντός του stent ώστε να αποφευχθεί η επαναστένωση του.
Πλεονεκτήματα της στεφανιογραφίας από την κερκιδική αρτηρία
Μεγαλύτερη ασφάλεια
Ευκολότερη αιμόσταση
Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς