Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

HΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η μεσοκοιλιακή επικοινωνία, (VSD), είναι  μια εκ γενετής τρύπα στην καρδιά, η οποία  εμφανίζεται στο τοίχωμα  (διάφραγμα) που χωρίζει τις  2 κοιλίες της καρδιάς  και επιτρέπει στο αίμα να περάσει από την αριστερή στη δεξιά κοιλία  της καρδιάς. Το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα μεταφέρεται στη συνέχεια στους πνεύμονες αντί για τα υπόλοιπαόργανα .

‘Ενα μικρό μεσοκοιλιακό έλλειμμα  συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα και πολλά μικρά VSD κλείνουν αυτόματα μέχρι το πρώτο έτος της ζωής . Τα μεσαία ή μεγαλύτερα VSD μπορεί να χρειαστούν μία έγκαιρη χειρουργική επιδιόρθωση  για να αποφευχθούν τυχόν  επιπλοκές.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του μεσοκοιλιακού ελλείμματος  (VSD) σε ένα νεογνό συνήθως είναι:

  • Κακή σίτιση
  • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του
  • Γρήγορη αναπνοή ή δύσπνοια

Εάν η τρύπα  είναι μικρή , τα συμπτώματα μπορεί να  εμφανισθούν αργότερα στην παιδική ηλικία.Πολύ συχνά διαπιστώνεται έντονο καρδιακό φύσημα. Μερικές φορές ένα VSD μπορεί να ανιχνευθεί με υπερήχους πριν από τη γέννηση του βρέφους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις  η μεσοκοιλιακή  επικοινωνία  δεν ανιχνεύεται  παρά μόνον κατά  την ενηλικίωση.

Επιπλοκές

Οι επιπλοκές της μεσοκοιλιακής επικοινωνίας είναι συνήθως:

1. Καρδιακή ανεπάρκεια . Όταν υπάρχει  μεσαίο ή μεγάλο VSD, η καρδιά αναγκάζεται  να  λειτουργεί πιο έντονα λόγο τ ης τρύπας στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα.   Χωρίς θεραπεία, μπορεί να αναπτυχθεί καρδιακή ανεπάρκεια.

2.Πνευμονική υπέρταση. Η αυξημένη ροή αίματος στους πνεύμονες λόγω του VSD προκαλεί υψηλή αρτηριακή πίεση στις πνευμονικές αρτηρίες (πνευμονική υπέρταση), η οποία μπορεί να τις βλάψει μόνιμα. Αυτή η επιπλοκή μπορεί να προκαλέσει αναστροφή της ροής του αίματος στην τρύπα  οπής (σύνδρομο Eisenmenger).

3. Ενδοκαρδίτιδα. Αποτελεί μια  καρδιακή λοίμωξη , η οποία, αν είναι   ασυνήθιστη,αποτελεί σοβαρή επιπλοκή καθότι μπορεί να καταστρέψει κάποια καρδιακή βαλβίδα.

Θεραπεία

Πολλά βρέφη που γεννιούνται με μια μικρήμεσοκοιλιακή επικοινωνία  (VSD) δεν θα χρειαστούν χειρουργική επέμβαση. Τα βρέφη που έχουν μεγάλη μεσοκοιλιακή επικοινωνία  (VSD) κατά κανόνα κουράζονται εύκολα κατά τη διάρκεια της σίτισης ή  χρειάζονται επιπλέον διατροφή για να μεγαλώσουν. Τα μικρότερα μεσοκοιλιακάελλείματακλείνουν με χειρουργική διόρθωση  προς αποφυγή  επιπλοκών,όπως είναι η  βλάβη των  καρδιακών βαλβίδων. Γυναίκες ασθενείς , που έχουν χειρουργηθεί στο παρελθόν προς   επιδιόρθωση  της μεσοκοιλιακής επικοινωνίας,δεν διατρέχουν κίνδυνο κατά την εγκυμοσύνη, ενώ απεναντίας οι γυναίκες που έχουν ένα μη χειρουργημένο μεσοκοιλιακό ελάττωμα ή πνευμονική υπέρταση διατρέχουν μεγάλο  κίνδυνο κατά την εγκυμοσύνη τόσο  οι ίδιες όσο και το έμβρυο.

‘Αθληση

Τα παιδιά με μικρά ελαττώματα ή  μετά από διόρθωση της μεσοκοιλιακής επικοινωνίας συνήθως έχουν  περιορισμένη δραστηριότητα, διότι η έντονη δραστηριότητα ή άθληση ενέχει αρκετούς κινδύνους. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει τα παιδιά να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε κάποια ασφαλή άθληση.