Καρκίνος και καρδιακά νοσήματα

Καρκίνος και καρδιακά νοσήματα

Η ιατρική πρόοδος στην έρευνα και στη θεραπεία του καρκίνου βελτίωσε την ποιότητα της ζωής των πασχόντων και αύξησε τη χρονική της διάρκεια. Η μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή έχει ωστόσο συχνά ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καρδιακών παθήσεων ή την επιδείνωση υποκείμενων καρδιακών παθήσεων. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις τα καρδιακά προβλήματα εμφανίζονται αμέσως μετά την έναρξη της θεραπείας, ενώ σε άλλες εμφανίζονται μετά από δεκαετίες, όταν πια ο ασθενής έχει θεραπευθεί.  Γι΄αυτό κρίνεται η συνεχής ιατρική παρακολούθηση του ασθενούς πριν από την έναρξη της θεραπείας , κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και μετά τη θεραπεία του  καρκίνου  ως πολύ σημαντική και εντελώς απαραίτητη.

Πριν από την έναρξη της  θεραπείας του καρκίνου αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετά τη θεραπεία είναι απαραίτητες οι ακόλουθες εξετάσεις:

1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) προκειμένου να καταγραφούν μη φυσιολογικοί ενδεχομένως καρδιακοί ρυθμοί (αρρυθμίες)

2. Υπερηχοκαρδιογράφημα και καρδιακή μαγνητική τομογραφία προκειμένου να εξακριβωθεί αν η τιμή του κλάσματος εξώθησης του αίματος από την αριστερή κοιλία στο υπόλοιπο σώμα είναι φυσιολογική ( μεγαλύτερο ή ίσο περίπου προς το 55%, δεδομένου ότι ορισμένες θεραπείες του καρκίνου  μπορούν να μειώσουν το κλάσμα εξώθησης.

3. Καρδιακός καθετηριασμός προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι αρτηρίες της καρδιάς

Ακτινοθεραπεία και καρδιακές παθήσεις

Οι πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες της ακτινοθεραπείας είναι γνωστές ως καρδιοτοξικότητα της ακτινοβολίας.
Η ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει την καρδιά με διάφορους τρόπους και ανά πάσα στιγμή. Ορισμένες καταστάσεις αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη θεραπεία. Άλλες γίνονται εμφανείς αρκετά χρόνια, ή, ακόμη, και δεκαετίες, μετά τη θεραπεία. Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες έχουν άμεση σχέση με την περιοχή της καρδιάς που επηρεάζεται, όπως είναι ο  τραυματισμός στον καρδιακό μυ, στην καρδιά, ή στα αιμοφόρα αγγεία. Συγκεκριμένα, ορισμένες από τις παρενέργειες είναι η καρδιομυοπάθεια, η στεφανιαία νόσος και καρδιακές αρρυθμίες.

Καρκίνος του μαστού και καρδιακή νοσήματα

Η  θεραπεία του καρκίνου του μαστού εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου του μαστού καθώς και από το στάδιο ή την εξέλιξη της νόσου. Συχνά, η θεραπεία του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει συνδυασμό διαφορετικών θεραπειών:

  • Χειρουργική επέμβαση
  • Ακτινοθεραπεία
  • Χημειοθεραπεία
  • Ορμονικήθεραπεία
  • Στοχευμένες θεραπείες

Περίπου το 20% των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού θα έχουν υπερέκφραση της ογκοπρωτεΐνηςHER2  (Υποδοχέας Ανθρώπινου Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα Τύπου 2).Ογκοι με υψηλά επίπεδα του θετικού HER2 καρκίνου του μαστού θα λάβουνθεραπεία που περιλαμβάνει φάρμακα που στοχεύουν το HER2όπωςτο μονοκλωνικόαντι-HER2 αντίσωμα -Trastuzumab .Η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων  μπορεί να είναι επιβλαβής για τον καρδιακό  μυ .Στους ασθενείς που θα λάβουν αυτή την κατηγορία φαρμάκων συνίσταται τακτικός καρδιολογικός έλεγχος με σύγχρονες τεχνικές.