Καρδιακές αρρυθμίες σε παιδιά

Καρδιακές αρρυθμίες σε παιδιά

Η ταχυκαρδία στα παιδιά ορίζεται ως ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός   . Σε αντίθεση με τους ενήλικες , στους οποίους η φυσιολογική καρδιακή συχνότητα είναι 60-80 σφίξεις το λεπτό , στα παιδιά η φυσιολογική  καρδιακή συχνότητα είναι διαφορετική ανάλογα με την ηλικία

 • Η φυσιολογική καρδιακή συχνότητα σε ένα νεογνό έως τριών μηνών είναι μεταξύ 125 και 165
 • Από 3 έως 6 μηνών η φυσιολογική καρδιακή συχνότητα είναι  μεταξύ 120 και  160
 • Από 6 έως 9 μηνών είναι μεταξύ 115 και  154
 • Από 9 έως 12 είναι  μεταξύ 110 και 145
 • Από 12 έως 24 μηνών είναι μεταξύ  105 και  145
 • Σε ηλικίες από 2 έως 3 ετών η καρδιακή συχνότητα είναι μεταξύ 90 και 125
 • Από 3-4 ετών  είναι 85-120
 • Από 4-6 ετών είναι  80-115
 • Από 6-8 ετών είναι 75-110
 • Από 8-12ετών είναι 67-105
 • Από 12-15ετών είναι 60-95
 • Από 15-18ετών είναι 60-85

Τύποι καρδιακής αρρυθμίας

Φλεβοκομβική αρρυθμία: παρατηρείται εναλλαγή του καρδιακού ρυθμού στα παιδιά, δηλαδή αυξημένη καρδιακή συχνότητα κατά την εισπνοή αέρα και μειωμένη κατά την εκπνοή. Η φλεβοκομβική αρρυθμία είναι φυσιολογική στα παιδιά και διαπιστώνεται με ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Έκτακτες κοιλιακές συστολές: είναι συνήθως αθώες ,  δεν προκαλούν κάποιο σύμπτωμα, εμφανίζονται συνήθως  στη νεογνική ηλικία, μειώνονται στην παιδική και εφηβική ηλικία και επανεμφανίζονται στην ενήλικη ζωή. Συνήθως είναι ασυμπτωματικές   .Έχουν κλινική σημασία ,εάν συνοδεύονται από έκπτωση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και με βραδυκαρδία.

Έκτακτες κολπικές συστολές: είναι αθώες και ασυμπτωματικές.

Οι αρρυθμίες στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες μπορεί να προκαλέσουν  ένα  αίσθημα  καρδιακών παλμών , ζάλη ακόμα και ξαφνικό καρδιακό θάνατο.

H  ταχυκαρδία μπορεί να είναι κολπική, υπερκοιλιακή  ή κοιλιακή .

Οι κολπικές αρρυθμίες είναι συχνές σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια ή σε παιδιά που έχουν υποβληθεί σε καρδιακό  χειρουργική επέμβαση

Άλλες αρρυθμίες  που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • Κολπική μαρμαρυγή
 • Κολπικός πτερυγισμός
 • Χαοτικός κολπικός ρυθμός
 • Εστιακή κολπική ταχυκαρδία