Καρδιακός Καθετηριασμός και Στεφανιογραφία

Καρδιακός καθετηριασμός και στεφανιογραφία

Ο καρδιακός καθετηριασμός είναι μια επεμβατική διαγνωστική διαδικασία που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς. Συγκεκριμένα με την στεφανιογραφία βγάζουμε φωτογραφίες  των αρτηριών της καρδιάς (στεφανιαίες αρτηρίες). Η στεφανιογραφία θεωρείται επίσης η καλύτερη μέθοδος διάγνωσης στεφανιαίας νόσου,  η οποία συμβαίνει όταν υπάρχει  συσσώρευση λιπαρών ουσιών στις στεφανιαίες αρτηρίες , με αποτέλεσμα την στένωση των αρτηριών και την κακή παροχή αίματος στην καρδιά.

Το στεφανιογράφημα είναι απαραίτητο μετά από μια καρδιακή προσβολή –έμφραγμα  κατά την οποία διακόπτεται απότομα η παροχή αίματος της καρδιάς , καθώς επίσης και για τη διάγνωση της στηθάγχης, η οποία εκδηλώνεται ως   πόνος στο στήθος που προκαλείται από την  περιορισμένη παροχή αίματος στην καρδιά.

Η στεφανιαία αγγειογραφία είναι μια διαγνωστική μέθοδος η οποία μπορεί να περιγραφεί ως εξής:  Ένας μακρύς, λεπτός, εύκαμπτος σωλήνας, που ονομάζεται καθετήρας, εισάγεται σε ένα αιμοφόρο αγγείο στη βουβωνική χώρα ή στο βραχίονα. Χρησιμοποιώντας εικόνες ακτίνων Χ , το άκρο ενός  καθετήρα μεταφέρεται μέχρι την καρδιά και τις στεφανιαίες αρτηρίες.

Ένα ειδικό υγρό, που ονομάζεται σκιαγραφικό, εγχέεται μέσω του καθετήρα και λαμβάνονται εικόνες  . Το σκιαγραφικό διαχέεται μέσα στα στεφανιαία αγγεία . Αυτό δείχνει αν τα στεφανιαία αγγεία έχουν στένωση ή απόφραξη. Η διαδικασία πραγματοποιείται συνήθως με τοπικό αναισθητικό στην περιοχή όπου εισέρχεται ο καθετήρας (χέρι η πόδι)

Για μία ή δύο ημέρες μετά τη στεφανιογραφία συνιστάται η αποφυγή ορισμένων δραστηριοτήτων , όπως κολύμβηση, οδήγηση και ανύψωση βαρέων αντικειμένων

Επιπλοκές

Ο καρδιακός καθετηριασμός και η στεφανιαίογραφία είναι συνήθως πολύ ασφαλείς. Αλλά όπως συμβαίνει και σε όλες τις διαγνωστικές διαδικασίες, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι, όπως:

  • Εμφάνιση  αλλεργίας στο σκιαγραφικό
  • Αιμορραγία κάτω από το δέρμα όπου τοποθετήθηκε ο καθετήρας
  • Πολύ σπάνια μπορεί να συμβεί ,βλάβη στην αρτηρία στο χέρι ή στο πόδι όπου εισήχθη ο καθετήρας, καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική βλάβη και, πολύ πιο σπάνια, θάνατος.

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Εάν κατά την διάρκεια της στεφανιογραφίας διαπιστωθούν σημαντικές βλάβες στα στεφανιαία αγγεία τότε  γίνεται αγγειοπλαστική δηλ τοποθέτηση αρχικά ειδικών μπαλονιών και κατόπιν στεντ για την επιδιόρθωση της βλάβης στην αρτηρία. Εάν οι βλάβες είναι πολλές και σημαντικές ίσως χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση με by pass δηλ χειρουργείο ανοιχτής καρδίας.