Μιτροειδής Βαλβίδα

ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του αριστερού κόλπου και  της αριστερής κοιλίας. Το αίμα φυσιολογικά εισέρχεται στον αριστερό κόλπο και από εκεί μετά το άνοιγμα της  μιτροειδούς βαλβίδας εισέρχεται στην αριστερή κοιλία. Η ανεπάρκεια μιτροειδούς (MR), είναι  η πιο συχνή νόσος των καρδιακών  βαλβίδων, και ορίζεται ως μια παθολογική αντιστροφή της ροής του αίματος από την αριστερή κοιλία πίσω στον  αριστερό κόλπο.Δύο είναι οι τύποι της μιτροειδούς ανεπάρκειας :

Α)Η εκφυλιστική  νόσος που προκαλείται από ένα πρόβλημα στη μιτροειδή βαλβίδα (π.χ. ρευματικός πυρετός, ρήξη τενόντιας χορδής, μυξωματώδης εκφύλιση, διάτρηση γλωχίνας )

Β) Η λειτουργική νόσος (δευτερεύουσα) και προκαλείται από πρόβλημα στην αριστερή κοιλία της καρδίας  Η συγγενής ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδαςείναι σπάνια και  συνδέεται συνήθως με τη μυξωματώδη μιτροειδική  βαλβίδα. Σε ορισμένες , σπάνιες ωστόσο,  περιπτώσεις μια σχισμή της μιτροειδούς βαλβίδας (Cleft) μπορεί να προκαλέσει τη νόσο , όπως συμβαίνει σε άτομα με σύνδρομο Down ή σε άτομα με έλλειμμα του κολπικού διαφράγματος.

Συμπτώματα

1. Καρδιακό φύσημα

2. Δύσπνοια, ειδικά κατά την κατάκλιση

3. Κόπωση

4. Οίδημα στα πόδια ή στους αστραγάλους

5. Αίσθημα καρδιακών παλμών

6. Πόνος στο στήθος

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται καταρχάς κατά την κλινική εξέταση. Προς επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης  και εξακρίβωση της σοβαρότητας της νόσου είναι απαραίτητο να γίνει ένα  υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς) ή και μια πιο εξειδικευμένη εξέταση , όπως είναι η  καρδιακή μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανεπάρκειας  της μιτροειδούς βαλβίδας μπορεί να ακολουθηθεί μια φαρμακευτική αγωγή ή να γίνει χειρουργική επέμβαση.

Πρόληψη

Στην πρόληψη της νόσου συμβάλλουν :

1.  Η υγιεινή διατροφή (φρούτα, λαχανικά, μείωση του αλατιού στα γεύματα, χαμηλά σε κορεσμένα λίπη)

2.  ‘Αθληση

3.  ‘Ελεγχος της αρτηριακής πίεσης