Στένωση Πνευμονικής βαλβίδας

Στένωση Πνευμονικής βαλβίδας

Η στένωση της πνευμονικής βαλβίδας μπορεί να εμφανιστεί είτε σα μεμονωμένη πάθηση είτε να αποτελεί μέρος άλλων συγγενών καρδιοπάθειων. Η στένωση  μπορεί να εμφανίζεται είτε στο επίπεδο της βαλβίδας, είτε κάτωθεν αυτής (υπο βαλβιδική στένωση ),είτε μετά την βαλβίδα (υπερβαλβιδική στένωση )

Θεραπεία

Νεογνά με σοβαρή στένωση στην πνευμονική βαλβίδα χρήζουν άμεσης θεραπείας καθώς δεν προωθείται αρκετή  ποσότητα αίματος στην πνευμονική κυκλοφορία. Αρχικά μπορεί να χρειαστεί η χρήση προσταγλανδινης για να διατηρηθεί ανοιχτός ο βοταλλειος πόρος, ενώ η διαδερμική αντιμετώπιση με μπαλόνι είναι η θεραπεία εκλογής. Η παρέμβασή αυτή γίνεται από την μηριαία φλέβα. Η βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι είναι επίσης επιτυχής σε βαλβίδες με δυσπλασία ενώ δεν έχει ένδειξη σε υπερβαλβιδική στένωση πνευμονικής. Σε περιπτώσεις όμως οπού η στένωση βρίσκεται στους κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας  η βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι έχει απολυτή ένδειξη. Οι  επιπλοκές μετά από βαλβιδοπλαστική είναι σπάνιες καθώς είναι μια ασφαλής παρέμβαση αλλά διάτρηση της πνευμονικής βαλβίδας η της δεξιάς κοιλίας μπορεί να συμβεί σε μικρό ποσοστό. Η απόφραξη της μηριαίας φλέβας είναι πιο σπάνια και παρατηρείται συνήθως στα νεογνά. Μετά από βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι συχνά εμφανίζεται   ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας. Η σωστή επιλογή μεγέθους μπαλονιού μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής ανεπάρκειας.

Τα αποτέλεσμα της βαλβιδοπλαστικής με μπαλόνι είναι πολύ καλά με το 90% των ασθενών να μην χρειάζονται άλλη παρέμβαση  στο πρώτο χρόνο από την παρέμβαση και το 77% να μην χρειάζεται παρέμβαση στα 15 χρονιά από την επέμβαση . Μετά από την  βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από καρδιολόγο και παιδοκαρδιολόγο ανάλογα με την ηλικία.

Ασθενείς με μη διορθωμένη στένωση πνευμονικής βαλβίδας σύμφωνα με της κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρίας Καρδιολογίας(ΑΗΑ) μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητές ανάλογα με το βαθμό στένωσης.