Γ. Καλαντζής

Εμείς και ο μικρός μας γιός σας ευχόμαστε ότι καλύτερο και σας ευχαριστούμε θερμά για όλη την βοήθεια σας.