Κ.Π

Ο κ Κάββουρας έχει κατορθώσει να γίνει ο ιατρός της οικογενείας μας, καθώς παρακολουθεί τον γιο μας και την γιαγιά του με την ίδια τρομερή επιτυχία.