Παπαγεωργίου Κ.

Εξαιρετικός γιατρός, με έγκυρη άποψη. Ευγενής και προσιτός.